Δυνατότητα Ανακύκλωσης

ΕΙΝΑΙ 100 ΤΟΙΣ 100 (100%) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ,  ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΓΙΕΙΝΟ