Μειωμένο Βάρος Σκεπής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ † 4,5 Kgr/m2

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ: Βάρος κεραμοσκεπης με πήλινα κεραμίδια   ~50 Kgr/m2, με τσιμεντοκεράμιδα  ~80 Kgr/m2.